Úvod   |   Cenník   |   Fotogaléria   |   Rezervácia   |   Storno   |   Kontakt / Mapa   |  

Storno podmienky.

Zmluvný vzťah medzi Penziónom a klientom vzniká na základe objednávky klienta osobne, e-mailom, faxom alebo cez sprostredkovateľa (tretiu osobu, alebo CK). Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie zálohy, prípadne plnej ceny pobytu. Doplatok bude uhradený v deň príchodu na pobyt. Ak zákazník neuhradí zálohu resp. celú platbu v stanovenom termíne rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší. Po uhradení 50 % zálohy z ceny pobytu bude zákazníkovi ubytovanie zarezervované a zaslané potvrdenie o termíne a celkovej cene za pobyt v elektronickej podobe. V prípade meškania stačí telefonicky upovedomiť recepciu +421 918 349 229, ubytovať sa dá do 22,00 hod. Zákazník je pred ubytovaním riadne oboznámený so stavom a zariadením ubytovacieho zariadenia. Pri zistení akýchkoľvek závad v ubytovacej jednotke žiadame zákazníkov, okamžite nahlásiť na recepcii Penziónu. Ostatné náležitosti rieši ubytovací poriadok.

Platbu je možné previesť:
  • bankovým prevodom na účet číslo SK72 1100 0000 0029 2191 0032
  • platbou priamo v penzióne na recepcii v hotovosti alebo platobnou kartou

    Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené Penziónu a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
  • viac ako 7 dní 10% z ceny ubytovania
  • 3-7 dní 50 % z vyplatenej zálohy
  • menej ako 3 dni 75% zálohy
  • bez oznámenia storna 100 % zálohy


  • © 2008 - 2021 - Penzión HRADBY